PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne

Kancelaria służy kompleksową pomocą prawną w zakresie prawa administracyjnego (dotyczących wymeldowania, pozwoleń budowlanych i wodno-prawnych, warunków zabudowy, prawo ochrony środowiska, postępowanie przed inspekcją nadzoru budowlanego). 

W szczególności w zakresie:

  • sporządzania wniosków inicjujących postępowanie oraz pism przedstawiających stanowisko strony w toku
    postępowania,

  • sporządzania odwołań, skarg oraz skarg kasacyjnych do samorządowych kolegiów odwoławczych, sądu administracyjnego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,

  • reprezentacji w postępowaniach przez organami i sadami administracyjnymi,

  • doradztwa w kwestiach administracyjnych, w tym w postępowaniach o wydanie koncesji lub zezwolenia

O Kancelarii

Gwarantujemy rzetelne i fachowe podejście do powierzonych nam spraw. W swej pracy kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi, dzięki czemu, jako adwokaci zapewniamy klientom pełen komfort w realizowaniu swoich celów życiowych jak i biznesowych.

Kontakt

adwokat@mwilczak.pl

tel. 888 014 201

ul. Bsp. Kaczmarka 12/70

25-562 Kielce

NIP:9592030085 

REGON:385133116