PRAWO KARNE

Prawo karne

Kancelaria adwokacka w Kielcach zajmuje się świadczeniem profesjonalnych usług z zakresu prawa karnego, karnoskarbowego oraz prawa wykroczeń. Występujemy w charakterze obrońców osób podejrzanych i oskarżonych, jak również pełnomocników pokrzywdzonych. Kancelaria reprezentuje Klientów zarówno w sprawach o przestępstwa jak i wykroczenia.

 • obronę oskarżonych przed sądami wszystkich instancji, tj. obronę w:

 • postępowaniu przygotowawczym

 • postępowaniu sądowym

 • postępowaniu apelacyjnym

 • postępowaniu kasacyjnym

 • postępowaniu o wznowienie postępowania

 • postępowaniu o odroczenie wykonania kary

 • postępowaniu o przedterminowe warunkowe zwolnienie

 • postępowaniu o dozór elektroniczny

 • postępowaniu o zmianę postanowienia o zarządzeniu wykonania zawieszonej kary

Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych przed sądami wszystkich instancji, tj. m.in.:

 • sporządzenie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 • występowanie w imieniu Klienta w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym

 • reprezentowanie pokrzywdzonych występujących w charakterze oskarżycieli posiłkowych, oskarżycieli prywatnych

 • sporządzanie wniosków o naprawienie szkody, zadośćuczynienie

 • sporządzanie wszelkich pism przygotowawczych oraz procesowych (zawiadomień, wniosków, zażaleń, apelacji, kasacji, itp.)

 • udzielanie porad prawnych z zakresu spraw karnych, wykroczeniowych, karnych-skarbowych.

O Kancelarii

Gwarantujemy rzetelne i fachowe podejście do powierzonych nam spraw. W swej pracy kierujemy się najwyższymi standardami etycznymi, dzięki czemu, jako adwokaci zapewniamy klientom pełen komfort w realizowaniu swoich celów życiowych jak i biznesowych.

Kontakt

adwokat@mwilczak.pl

tel. 888 014 201

ul. Bsp. Kaczmarka 12/70

25-562 Kielce

NIP:9592030085 

REGON:385133116